Εις μνημόσυνον αιώνιον...

p.Dimitrios

π. Δημήτριος Αθανασόπουλος

 

Λόγοι Πατέρων

Ο φόβος που έχουμε να μην πέσουμε στην αμαρτία είναι αρετή. Αρχή της αληθινής ζωής του ανθρώπου είναι ο φόβος του Θεού
Ισαάκ ο Σύρος