Μεγάλη Πέμπτη - Πάσχα 2012

Φωτογραφίες από την ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος

Μεγάλη Πέμπτη - Πάσχα 2012 Μεγάλη Πέμπτη - Πάσχα 2012 Μεγάλη Πέμπτη - Πάσχα 2012

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.

Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς.

Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.

Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.

Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.

Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.

Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.

Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασην