ΑρχικήΑνακοινώσεις-ΝέαΑνακοινώσεις Ι. Μ. ΠατρώνΕκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄

Εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε΄

Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε'
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν, μέ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καί κυρίως τοῦ μέλλοντος τῆς Πατρίδος μας, γονατίζει μπροστά στήν μνήμη τῶν ἡρώων καί μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ἡρωϊκά ἀγωνίστηκαν καί μαρτυρικά ἐτελειώθησαν κατά τόν ἱερό ἀγῶνα γιά τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν τουρκικό ζυγό.
Παράλληλα μέ τόν φόρο τιμῆς πού ἀποτίει στά ἱερά καί ἐθελόθυτα θύματα, παρουσιάζει τίς μεγάλες μορφές τους, ὡς φωτεινά πρότυπα ζωῆς στήν σύγχρονη ἐποχή κατά τήν ὁποία, τόσο δύσκολες ἡμέρες διέρχεται ἡ Πατρίδα μας.
Ἐφέτος θά προβάλωμε τήν φεγγοβόλο καί μαρτυρική μορφή τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος προσεφέρθη, ὡς ἱερόν σφάγιον καί ἐθελόθυτος ἀμνός, ἀπαγχονισθείς στήν κεντρική πύλη τοῦ Πατριαρχείου στίς 10 Ἀπριλίου τοῦ 1821, ὑπέρ τής ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τῆς ἐλευθερίας τῆς Πατρίδος μας.
Ἔτσι στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς 25ης Μαρτίου 1821, θά πραγματοποιηθῇ Ἐκδήλωση, τήν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πατρῶν καί ἡ ὁποία θά λάβῃ χώρα στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν στίς 19 Μαρτίου 2012, ἡμέρα Δευτέρα καί ὥρα 6μ.μ.

Ὁμιλητής θά εἶναι ὁ Μητροπολίτης σας, ὁ ὁποῖος θά ἀναπτύξῃ τό θέμα: «Γρηγόριος ὁ Ε’. Ὁ ἐθελόθυτος ἀμνός ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος».

Θεωρῶ, ὅτι εἶναι χρέος ὅλων μας, αὐτές τίς κρίσιμες γιά τήν Χώρα μας ὧρες, νά σταθοῦμε μέ γενναιότητα ἀπέναντι στίς προκλήσεις καί προσκλήσεις καί ἔχοντες πρό ὀφθαλμῶν τίς θυσίες καί τήν ἐν γένει προσφορά τῶν μαρτύρων καί ἡρώων μας, νά ὀρθώσωμε τό ἀνάστημά μας ἐναντίον ὅλων ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβουλεύονται ἀκόμη καί τήν ἐθνική μας ἀκεραιότητα.
Κυρίως πρέπει νά προσφέρωμε τήν δυνατότητα στά παιδιά μας, νά ἀντισταθοῦν στόν σύγχρονο ὁδοστρωτῆρα, ὁ ὁποῖος θέλει νά ἰσοπεδώσῃ ὅ,τι μᾶς ἄφησαν οἱ ἡρωϊκοί πρόγονοί μας.
 
Ἀδελφοί μου,
 
Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι. Ἄς σταθοῦμε στό ὕψος τῶν καιρῶν καί τῶν περιστάσεων.
Σᾶς περιμένομε ὅλους σέ ἕνα δυναμικό «παρών», γιά νά διατρανώσωμε, ὡς Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, ἀπόγονοι ἡρώων καί μαρτύρων, τήν ἀφοσίωσή μας στίς πατροπαράδοτες ἀξίες τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας καί τήν ἀπόφασή μας, ἄν χρειασθῇ, νά δώσωμε καί τήν ζωή μας γιά τά ἱερά καί τά ὅσιά μας.
Σᾶς περιμένομε, στό Συνεδριακό Κέντρο τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, νά ὁμολογήσωμε ὅλοι μαζί μέσα ἀπό αὐτό τόν ναό τῆς γνώσεως, ὡς πνευματικά τέκνα τοῦ μεγάλου Ἱεράρχου, Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, ὅτι ἐντός μας ζεῖ ὁ Χριστός καί ἡ Ἑλλάδα καί αὐτές τίς δύο μεγάλες μας ἀγάπες μέ τίποτα δέν τίς ἀλλάζομε, οὔτε τίς προδίδομε καί οὔτε τίς πουλᾶμε.
Εἶμαι βέβαιος, ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε στό ἱερό αὐτό προσκλητήριο τοῦ Ποιμενάρχου σας καί γι’ αὐτό σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ τῶν προτέρων.
 
Μέ πατρικές εὐχές καί εὐλογίες
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
 
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ